Badania satysfakcji klienta

  • Regularne przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta w celu oceny jakości obsługi, zadowolenia z produktów lub usług oraz budowania lojalności.
  • Szybkie reagowanie na negatywne opinie i podejmowanie działań naprawczych w celu poprawy relacji z klientem.

 

Badania marketingowe

  • Przeprowadzanie ankiet telefonicznych w celu zbierania informacji na temat preferencji klientów, ich potrzeb i opinii na temat aktualnych trendów rynkowych.
  • Zbieranie danych dotyczących konkurencji, analiza benchmarkingu i identyfikacja nowych możliwości rynkowych.

 

Ankiety telefoniczne/konsumenckie

  • Przeprowadzanie ankiet wśród klientów dotyczących ich doświadczeń z produktami lub usługami.
  • Ocena zadowolenia klientów, identyfikacja obszarów do poprawy i monitorowanie poziomu świadomości marki.

 

Weryfikacja baz danych

  • potwierdzenie tożsamości klientów poprzez weryfikację danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres itp.
  • weryfikację danych, celem potwierdzenia że informacje dotyczące klientów są aktualne i zgodne z ich preferencjami.